Kansen voor biodiversiteit door snelle groei zonneparken

De Universiteit van Wageningen publiceerde recent een rapport waarin het stelt dat er bij de snelle groei van zonneparken kansen liggen voor combinaties met natuur en landbouw. Scopius hecht veel waarde aan landschappelijk inpassing en combinatie van functies binnen de projecten in haar portfolio. De bevindingen in het rapport zijn zeer waardevol, zeker ook omdat het belang van langdurige beheer wordt benadrukt.

Hieronder een korte samenvatting, het volledige rapport Zonneparken natuur en landbouw is te vinden op de website van de universiteit.

 

Zonprojecten aantrekkelijk alternatief voor boeren

Er is volgens de schrijvers van het rapport nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van zonneparken op natuur, landbouw en landschap. ‘Grondgebonden zonneparken hebben effecten op de bodem, landbouw, de aanwezige biodiversiteit en diensten die het landschap levert.

Of die effecten positief of negatief zijn, hangt af van de uitgangssituatie op de betreffende locatie en van de inrichting en het beheer van het zonnepark’, aldus het rapport dat een overzicht geeft van de literatuur over zonneparken in relatie tot bodem, landbouw, biodiversiteit en beleving.

De onderzoekers concluderen dat een zonnepark landbouweconomisch gezien financieel duidelijk meer oplevert dan grondgebonden veehouderij of akkerbouw. Daarmee is het volgens hen een zonnepark een verleidelijk alternatief, met name voor stoppende boeren.

 

Zonneparken leveren bijdrage biodiversiteit

Zonneparken kunnen bijdragen aan verhoging van de biodiversiteit. Met name in intensief agrarisch gebied kan dit volgens het rapport leiden tot toename in soorten vegetatie, insecten en vogels.

Cruciaal is dat er voldoende licht en water op de bodem komt. Dit wordt bepaald door het aantal zonnepanelen, de hoogte en de hellingshoek van de zonnepanelen. Er zal gezocht moeten worden naar een optimum voor maximale stroomproductie en het behalen van biodiversiteitsdoelen. Ook is meer aandacht nodig voor langdurig beheer na de realisatie van een zonnepark. Dit kan volgens de universiteit direct bij het ontwerp meegenomen worden.

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Bereik ons via info@scopius.nl of bel +31(0)20 794 05 38. Of bekijk eerst hoe wij eigenaren kunnen helpen bij financiering en realisatie van zonprojecten op hun grond.

Comments are closed.