Zonnepanelen op uw dak of land: financiering en ontwikkeling

Bent u als individuele eigenaar of als collectief gestart met de ontwikkeling van een zonproject op uw dak of grond? Zoekt u aansluiting bij een professionele partner? Scopius helpt u financieren en realiseren.

Samen maken we afspraken om zo snel, zo goed mogelijk duurzame energie te gaan produceren. Daarbij krijgt u toegang tot alle voordelen van het Scopius portfolio.

Past uw project
binnen ons portfolio?

5 – 30 MW zon op dak of land
SDE aanvraag ingediend
Eventueel in combinatie met wind

Voldoet u niet aan deze eisen, maar denkt u toch interessant te zijn voor Scopius?

+31(0)20 794 05 38
SYSTEMATISCHE AANPAK
EEN OPTIMAAL PROCES
U doorloopt met ons een helder draaiboek met processen die zijn afgestemd met overheden en netbeheerders. Dit versnelt en versimpelt uw ontwikkelingstraject.
We staan samen sterk bij contractonderhandelingen, vergunningaanvraag en netaansluiting.
Binnen ons portfolio delen we onze kennis en ervaring op juridisch, financieel en technisch vlak.
PARTNER MET REALISATIEDOEL
WERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE
We zijn flexibel in onze samenwerkingsvorm. Naast enkel financiering kunnen we bijvoorbeeld ook de gehele projectontwikkeling op ons nemen.
U bent als eigenaar zeer welkom om deel te nemen aan de ontwikkeling, onder gelijke condities als de onze.
Ons doel is realisatie en vervolgens inkomsten uit opwek. We willen daarom een duurzame relatie aan gaan. Om zo te samen te werken aan de energietransitie.
LANDELIJK PORTFOLIO
SAMEN EEN STERKER ZAKELIJK POTENTIEEL
Het schaalvoordeel van ons portfolio creëert gunstige financieringsvoorwaarden.
We bieden de financiële draagkracht om alle fases van uw project tot een goed einde te brengen.
Met ons portfolio en ervaring wint u aan slagkracht; u gaat samenwerken met een professionele partij. U staat sterker bij de bank en komt samen met ons tot een sluitende financiering.

Zon- en windenergie opwekken op uw dak of land

CONTACT

Meer weten hoe wij u kunnen helpen met de financiering en ontwikkeling van uw project? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.

Uw volledige naam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Bedrijfsnaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Emailadres*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vragen of opmerkingen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!