De energietransitie waarmaken
samenwerken met een brede blik

Nederland is hard op weg haar energie opwek te verduurzamen. Op steeds meer plekken starten zon- en windprojecten.

Om de transitie waar te maken is het nodig om de realisatiegraad van die projecten te vergroten. De maatschappelijk noodzaak en de grote private en publieke investeringen verdienen een aanpak die werkt.

  Uitdagingen voor individuele projecten en de maatschappij als geheel

  De realisatiegraad van zonprojecten ligt laag. Een aanzienlijk deel van de projecten stagneert tussentijds omdat het niet lukt een sluitende businesscase te krijgen voor elke ontwikkelingsfase. Ook wordt de markt deels geleid door opportunisme en soms zelfs speculatie, waarbij financieel voordeel het wint van duurzame winst.

  Omdat het realisatiepercentage laag is, blijft er onnodig veel SDE+ geld lang ongebruikt gereserveerd. Daarnaast vormen gefragmenteerde aanvragen voor netaansluitingen een grote uitdaging voor netbeheerders.

  Zonprojecten realiseer je met financiële draagkracht en gezamenlijke slagkracht

  Wie de energietransitie serieus neemt, heeft wat ons betreft een brede blik nodig. Scopius beziet individuele zon- en windenergieprojecten vanuit een groter geheel. We verzilveren ons schaalvoordeel in het belang van de energietransitie.

  Individuele projecten vinden aansluiting bij ons landelijke portfolio

  We nemen financiële drempels weg en voegen kennis en ervaring toe. Bovendien zijn we door ons volume een aantrekkelijke gesprekspartner voor overheden, netbeheerders en banken. Dit versoepelt de processen en vergroot de realisatiegraad van individuele projecten. En omdat we fragmentatie op meerdere vlakken tegen gaan, verlagen we maatschappelijke kosten.

  Financieren met zeker, groen rendement

  Scopius biedt financieringsconstructies die het verschil maken tussen realisatie en stagnatie. Met ons geld versnellen we projecten en verbinden we partijen. Met onze kennis en ervaring garanderen en bespoedigen we realisatie.

  Zo stellen we niet alleen ons eigen rendement zeker, maar ook het rendement voor de individuele projecten in ons portfolio en de samenleving als geheel.

  We maken met onze investeringen al ondernemend het verschil. Voor de individuele projecten in ons portfolio. En voor de energietransitie als geheel.